Det sejrende lam 

Brødremenighedens motto: "Vort lam har sejret, lad os følge ham"

Brødremenigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed med det samme bekendelsesgrundlag som Den danske Folkekirke. Brødremenigheden kaldes også herrnhutere, hvis oprindelse går helt tilbage til 1415.

Brødremenigheden i Christiansfeld er den eneste i Danmark. Brødremenigheden var oprindeligt organiseret i kor, hvilket vil sige at menighedens medlemmer blev inddelt i grupper efter køn og ægteskabelig stand. Der fandtes kor for ugifte søstre, ugifte brødre, drenge, småpiger, ægtefolk og enker. Gradvist blev korsystemet afviklet i slutningen af 1800-tallet. Menigheden blev og bliver ledet af Ældsterådet, der havde stor indflydelse på det enkelte medlems liv og virke i Christiansfeld.

I dag virker Ældsterådet som menighedsråd.

 

Besøg Brødremenighedens hjemmeside her. 

Honningkager Foto Xocolatl RAISFOTO

Læs mere …

Adventsstjernen

Hvor stammer de kendte stjerner fra?  

Læs mere …

Læs mere …

Læs mere …