De tre korhuse Søstrehuset, Enkehuset og Brødrehuset er alle placeret tæt på Kirkepladsen. Nærmest på Nørregade er Søstrehuset, der afslutter kirkepladsen mod nord, og lige ved siden af og vest for Søstrehuset er Enkehuset placeret. Brødrehuset er placeret syd øst for kirkepladsen i Lindegade. Alle korhuse har hovedbygningen mod gaden og er udvidet med en eller flere tilbygninger, så de udgør hvert sit bygningskompleks med gårdrum. Der er en stor ensartethed i udformningen af de tre korhuse Søstrehuset, Enkehuset og Brødrehuset, både hvad angår facadeudtryk, farver og proportioner. Gadefacaderne er alle opført i gule flensborgsten, med røde sokler og røde tegltage med murstensbånd (cordongesimser mellem stueetage og 1. sal). Hovedbygningerne på korhusene er alle opført i to etager og med stejl tag-hældning og små kvartvalme. Alle korhuse har kviste men er friholdt for tagvinduer. Facaderytmen på husene er enkel og ensartet med lige store vinduer og lige store murpiller herimellem og med indgangsdørene centralt placeret. Vinduerne har oprindeligt været rokokkovinduer, men facaderne vidner om, at der ved fornyelse er udskiftet til klassisistiske vinduer.

 

Indvendigt dominerer de brede korridorer med de mange døre og brede trapper. Og fra disse korridorer mange rum i forskellige størrelser, fra mindre rum til korsal. Og alle med hvidkalkede vægge og brede massive gulvbrædder. Loftsetagerne i Søstre- og Brødrehus blev brugt til sovesale.