Bykort

Christiansfeld er en af de første byer, der er planlagt, hvis ikke den første. Christiansfeld har en enkel byplan, hvor byens akse og hovedretning er de parallelle og øst-vest-vendte gader Lindegade og Nørregade. Kirkepladsen, der er placeret mellem de to gader, er byens centrum. Byens specielle byplan er optegnet og forudbestemt, hvilket var et meget tidligt byplanmæssigt træk. 

Kirkepladsen er udformet som et kors med fontænen centralt placeret. Herfra er byens gader og grunde afsat og opmålt i hamborgske alen svarende til 57,3 cm. Omkring kirkepladsen er de vigtige huse Salshuset og korhusene; Søstrehuset og Enkehuset, præstens og forvalterens boliger placeret.

Byplan

Bygningerne er placeret meget stringent omkring de lige gader, pladser og gårde, der er lige så stringent beplantet med lindetræer. Besøgende får oftest indtrykket af enkelhed, nøjsomhed, ro og orden. Beplantningen og de store lige haver giver samtidig indtrykket af natur og luftighed.