Christinero hjemmesiden 4

Ca. 2 km. sydvest for Christiansfeld findes det romantiske haveanlæg Christinero, anlagt sidst i 1700-tallet af kammerherreinde Christina Friederica von Holstein, som kaldte haven "Mine tanker".

 

Gården, Favervrågård, lå lige i nærheden af anlægget, og kammerherreinden kunne derfor let dagligt besøge stedet. Her levede hun og havde gode stunder, og her ligger hun efter eget ønske begravet. Efter Christina Friederica von Holsteins død kom anlægget til at hedde Christinero.

I det 2 hektar store anlæg findes spor efter et par løvhytter bestående af lindetræer, der efterhånden er blevet ca. 25 meter høje. I løvhytterne blev eftermiddagsteen drukket efter middagsluren. Området omfatter også på tre bygninger: kogehuset, pavillonen og kapellet. I kogehuset blev kaffen og teen tilberedt, i pavillonen kunne man søge læ for vejr og vind, og kapellet blev formodentlig brugt til andagter. I anlægget er også to smukke damme med springvand.

Christinero hjemmesiden 1

Året rundt er det en oplevelse at gæste Christinero, det lille fredede anlæg sydvest for Christiansfeld, som ejes af Brødremenigheden. Det er muligt at besøge Christinero til fods via områdets stier og i bil med parkering ved Gl. Præstegård.

Helt fra begyndelsen blev der i anlægget plantet sjældne og usædvanlige træer. Desværre gik omkring 80% af bevoksningen til under orkanens rasen i 1999. Der er siden blevet plantet flere træer.

 

Om Christina Friederica von Holstein

Christina Friederica von Holstein (1741-1812) blev født i amtmandsboligen i Tønder og voksede op på Tønder Slot.

Hun var begavet og fik en grundig uddannelse i tidens dannelsesfag. 23 år gammel blev hun gift med sin fætter Christian Friederich von Holstein (1741-1798). Han var hertug af Glücksburg og blev udnævnt til kammerherre for Chr. VII.

Parret levede nogle år ved hoffet i København, indtil Christian Friederich von Holstein af ukendte årsager blev forstødt af kongen og bortvist fra hovedstaden.

I 1777 købte parret Favervrågård uden for Christiansfeld. Her blev Christina Friederica von Holstein draget af Brødremenighedens ånd og tanker.

 

Se også udstillingen i Brødremenighedens museum på første sal i Søstrehuset.

Billetter kan købes i Christiansfeld Centrets butik.