Gudsageren 2

Gudsageren, der er Brødremenighedens kirkegård, blev grundlagt i 1773 og indviet den 2. april 1774.

Gudsageren er indrettet med alléer af lindetræer og stier. Brødrene begraves mod vest og søstrene mod øst, dermed findes ingen familiegravsteder. Stenene er ens i udtryk, hvilket symboliserer menighedens lighed - også efter døden.

Over indgangsporten står på sydsiden "Det såes i Forkrænkelighed", der henviser til det jordiske liv, som vi skal miste, og på nordsiden "Det oprejses i Uforkrænkelighed", der henviser til det evige liv i paradis.

Gudsageren ligger nordøst for Christiansfelds historiske bykerne, for enden af Kirkegårds Allé. Der er ingen beplantning mellem gravstederne. Alle gravsteder er ens og ligger på en støbt sokkel, som hælder svagt mod øst. Samtlige gravfæstelser siden 1773 er bibeholdt og nummereret. Nummeret angiver rækkefølgen af dødsfald siden det første i september 1773.

NB! I øjeblikket gennemgår Gudsageren en større renovering. Dog er den stadig åben for besøgende og guidede ture. Hvis alt går efter planen, forventes arbejdet at vare til slutningen af 2019.

Gudsagerens ingangsportal

På kirkegården findes én mindesten over faldne i Første Verdenskrig og én over faldne under Slaget ved Kolding den 23. april 1849.

Gudsageren monument

Gudsageren kan opleves på egen hånd eller som en del af de guidede byvandringer.