kirkepladsen

Kirkepladsen er byens hjerte og centrale punkt. Det var herfra brødrene startede opmålingen af Christiansfeld med huse, haver og veje.

Omkring kirkepladsen er nogle de vigtigste huse placeret:

Salshuset (kirken), Søstrehuset, Enkehuset samt præstens og forvalterens boliger. Alle huse har front og adgang mod kirkepladsen. De omkringliggende bygninger afslutter Kirkepladsen på fornem vis. Kirkepladsen er nyrenoveret med nye lindetræer og stier, der understreger pladsens oprindelige formål som centrum for byen. Ved ophold på Kirkepladsen kan byrummet og bygningernes dimensioner opleves på nærmeste hold.

Kirkepladsen er anlagt med græs og lindetræer - og i 2015 plantedes tre magnolietræer. Grusbelagte stier danner et enkelt korsmotiv, som samles i midten af springvandet. Vandet kan ses som et billede på det levende vand, altså Jesus, som sendes ud til alle de fire verdenshjørner.

Vandet havde også det praktiske formål at skaffe vand til byens husholdninger og værksteder. Fra grundlæggelsen af Christiansfeld var man bevidst om renlighedens betydning for at leve et sundt liv og bevare et godt helbred. Men byen undgik ikke fra tid til anden at blive hjemsøgt af epidemiske sygdomme, hvoraf kopper var den mest frygtede. Allerede i 1793 blev der taget initiativ til at lede vand fra en kilde i Kohaven ca. 3 km nordvest fra byen ind til brønden på Kirkepladsen. Vandet løb gennem udhulede træstammer og fordeltes derfra videre til de daværende cisterner. Foruden vandledningen var hver ejendom forsynet med brønde. Lidt over 100 år senere i 1899 erstattedes trærørledningerne fra kilden indtil byen med jernrør, og alle ejendomme blev tilsluttet ledningsnettet.