Skoler og undervisningsintstitutioner tilbydes undervisning og klasserundvisninger i Christiansfeld. For at klasserne får så meget ud af besøget som muligt vil vi meget gerne have at klassen har forberedt sig på forhånd. Lærerne/undervisere bedes som minimum informere sig om byen og brødremenighedens historie ved at studere Christiansfeld Centrets hjemmeside.

Vi underviser gerne inden for alle fag i folkeskolen, hvor lærer/underviser ser en praktisk forbindelse til historien om byen, 1700-tallet, arkitektur-design, kristendom, traditioner, sprog og kultur. Vi har ikke et færdigt undervisningsmateriale. Hvis eleverne får en byvandring, indlægges en praktisk øvelse, som lærer (lærer og elever) har planlagt i samarbejde med Christiansfeld Centret på forhånd. Det er altså vigtigt, at klasserne arbejder selvstændigt med byens og byens historie og gennemfører praktiske opgaver under undervisningsforløbet, som er udformet og forberedt af lærer eller elever. 

Forløb aftales med Christiansfeld Centrets medarbejder Neel Gotthardt. Blandt underviserne er også byens guider.

 

For folkeskoler og uddannelsesinstitutioner i Kolding Kommune er der fri entre til omvisninger.

For skoler og undervisningsinstitutioner udenfor Kolding Kommune betaler voksne over 18 år éntre. Kontakt centeret for den nærmere pris.

 

Ved andre undervisningsaktiviteter aftales pris med Chrisitansfeld Centret.