UNESCO World Heritage

Besøg verdenskulturarven i Christiansfeld
- stemning, historie og en ganske særlig oplevelse.

Den 4. juli 2015 blev Christiansfeld udpeget til verdenskulturarv af UNESCOs verdensarvskomite. Det skete på UNESCO-komiteens møde i Bonn. 

Når et sted optages på listen markerer det, at stedet er betydningsfuldt - ikke kun for befolkningen i det pågældende land, men for hele menneskeheden.

Det danske rigsfællesskab har ti steder optaget på Verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Ilulissat Isfjord, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Kujataa samt Aasivissuit Nipisat.

Europas smukkeste Brødremenighedsby

Brødremenigheden i Christiansfeld er en evangelisk frimenighed og en del af et verdensomspændende broderskab med byer og menigheder i mange lande.

Menighedens bærende ideologi er upåvirket af den geografiske destination, og mange af byerne er bygget op nøjagtigt som Christiansfeld.

Christiansfeld regnes for at være den smukkest bevarede af de gamle Brødremenighedsbyer i Europa, fordi det oprindelige Christiansfeld er bevaret.

Christiansfeld - en levende by

Byen er grundlagt i 1773 som et eksempel på en planlagt bosætning indenfor Brødrekirken og er en evangelisk-lutheransk frimenighed. Kirken var fra begyndelsen centreret i Herrnhut i Saksen, Tyskland. 

Christiansfeld blev planlagt og bygget til at repræsentere det protestantiske byideal og byens vigtigste bygninger var centreret omkring en plads foran Brødremenighedens kirke.

Arkitekturen er homogen og enkel med en- og toetagers bygninger i gule sten med røde tagsten. Den demokratiske organisering inden for Brødremenigheden med sin ligeværdigheds-baserede filosofi er udtrykt i byens humanistiske byplan.

Byens åbne plan åbner for udkik til det omkringliggende landskab og inkluderer vigtige, store bygninger for fælles liv og velfærd. Således var der fælles huse - såkaldte "korhuse" - for menighedens enker og ugifte mænd og kvinder.

I byen blev der også bygget skoler, handelshus, familiehuse med værksteder og "Gemein Logi", som senere blev kendt som Brødremenighedens Hotel. De fleste bygninger inden for verdensarvsområdet har stadig en funktion i dag.

Hvorfor Verdensarv?

For at komme på verdensarvslisten skal man opfylde minimum ét af ti opstillede kriterier fra UNESCO. Christiansfeld er optaget på UNESCO's verdensarvsliste med kriterie III og IV.

  • Kriterium III: "bærer et enestående, eller i det mindste sjældent, vidnesbyrd om en kulturel tradition eller om en levende eller uddød civilisation".
  • Kriterium IV: "berører eller er direkte knyttet til hændelser eller levende traditioner, med ideer eller overbevisninger, eller med kunstneriske eller litterære arbejder af universel betydning".

 

Du kan læse mere om Christiansfeld, Verdensarven og UNESCO her: 

Læs yderligere om Christiansfeld og verdensarven på UNESCO's hjemmeside her.

Læs om Christiansfeld på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her.

Hent Kulturarvsstyrelsens udgivelse "Verdensarv i Danmark og Grønland" her.

Læs om DR tema "Vores verdensarv" her.