Ca. 2 km. vest for Christiansfeld findes det romantiske haveanlæg Christinero, som blev anlagt sidst i 1700-tallet. Haven blev skabt af kammerherreinde Christina Friederica von Holstein, som kaldte den "Mine tanker". Gården, Favrågård, lå lige i nærheden af anlægget, og kammerherreinden kunne derfor let dagligt besøge stedet. Her levede hun og havde gode stunder, og her ligger hun efter eget ønske begravet. Efter Christina Friederica von Holsteins død kom anlægget til at hedde Christinero.

I det 2 hektar store anlæg findes spor efter et par løvhytter bestående af lindetræer, der efterhånden er blevet ca. 25 meter høje. I løvhytterne blev eftermiddagsteen drukket efter middagsluren. Der findes også tre velbevarede bygninger: kogehuset, pavillonen og kapellet. I kogehuset blev kaffen og teen tilberedt, i pavillonen kunne man søge læ for vejrliget, og kapellet blev formodentlig brugt til andagter. I anlægget er også to smukke damme med springvand.
Helt fra begyndelsen blev der i anlægget plantet sjældne og usædvanlige træer. Desværre gik omkring 80 pct. af bevoksningen til under orkanens rasen i 1999. Der er blevet plantet flere træer, men stadig er der brug for, at al vækst støtter op om den plantede bevoksning, så den får læ og beskyttes.

Det er muligt at benytte kogehuset og pavillionen. Nøglen kan lånes i Christiansfeld Centret, Nørregade 14. 

husetsoen

 

Om Christina Friederica von Holstein

Christina Friderica von Holstein (1741-1812) blev født i amtmandsboligen i Tønder og voksede op på Tønder Slot. Hun var begavet og fik en grundig uddannelse i tidens dannelsesfag. 23 år gammel blev hun gift med sin fætter Christian Friederich von Holstein (1741-1798). Han var hertug af Glücksburg og blev udnævt til kammerherre for Chr. VII. Parret levede nogle år ved hoffet i København, indtil Christian Friderich von Holstein af ukendte årsager blev forstødt af kongen og bortvist fra hovedstaden. I 1777 købte parret Favrågård udenfor Christiansfeld. Her blev Christina Friderica von Holstein draget af Brødremenighedens ånd og tanker.