Gudsageren, der er Brødremenighedens kirkegård, blev grundlagt i 1773 og indviet den 2. april 1774.

Den første, som blev begravet, var en lille dreng, som døde undervejs på sørejsen med sine forældre fra Zeist i Holland. Gudsageren er indrettet med alléer af lindetræer og stier. Brødrene begraves mod vest og Søstrene mod øst, dermed findes ingen familiegravsteder. Stenene har ens udtryk, hvad der symboliserer menighedens lighed også efter døden. 

På kirkegården findes en mindesten over faldne i 1. Verdenskrig og en for faldne under Slaget ved Kolding den 23. april 1849.

Over indgangsporten står på sydsiden "Det såes i Forkrænkelighed" og på nordsiden "Det oprejses i Uforkrænkelighed", som henviser til det jordiske liv, som vi skal miste; men det evige liv i paradis.

gudsageren