Christiansfeld Centret samarbejder med mange partnere på flere niveauer. 

Christiansfeld Centret indgår i samarbejde med NWHA (Nordic World Heritage Association), ViS-projektet (Verdensarv i Syddanmark – Jelling Monumenterne, Nationalpark Vadehavet og Christiansfeld), OWHC (Organization of World Heritage Cities) samt verdensarvssamarbejde inden for Rigsfællesskabet. 

Desuden samarbejder Christiansfeld Centret med flere kommunale og selvejende institutioner, med det formål at videns- og erfaringsdele.

Af øvrige samarbejdspartenere kan bl.a. nævnes: