Christiansfeld Centret er en institution i Kolding Kommune under By- og Udviklingsforvaltningen, der støttes fagligt af en faglig styregruppe på 6 personer.

Den faglige styregruppe består af:

Center for Bygningsbevaring v. leder Anne Lindegaard
Syddansk Universitet, Center for Turisme, Innovation og Kultur v. lektor og centerleder Janne Liburd
Brødremenigheden i Christiansfeld v. pastor Jørgen Bøytler
Kolding Kommune v. områdechef Lisbet Holten Lambert
Visit Kolding v. turistchef Annemarie Michelsen
Christiansfeld Centret beskæftiger sig med viden, formidling og kulturarv. Her oparbejdes og formidles viden om Christiansfelds bybevaring, bygningsarv, kulturhistorie og Brødremenighedens historie. Christiansfeld Centret formidler byens rige kulturarv i samarbejde med lokale kommunale institutioner og foreninger foruden gennem samarbejder på nationalt og internationalt plan.

Byens viden- og informationscenter er velkomstcenter for kulturarvs-interesserede gæster, samt de, der søger information af mere generel karakter.

Christiansfeld Centret som viden- og formidlingscenter er oprettet efter den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Brødremenigheden, Kolding Kommune og Realdania i 2009. Her blev aftalen omkring fase tre i Christiansfeld Bybevaring "Christiansfeld – en levende by" indgået.

Baggrunden for Christiansfeld Centret ligger i Christiansfeld Bybevaringsprojekt, som muliggjorde et informationscenter i 2003.