Christiansfeld Centret er en kulturinstitution under Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltningen.

Christiansfeld Centret beskæftiger sig med viden, formidling og kulturarv.

Her oparbejdes og formidles viden om Christiansfelds bybevaring, bygningsarv, kulturhistorie og Brødremenighedens historie. Christiansfeld Centret formidler byens rige kulturarv i samarbejde med lokale kommunale institutioner og foreninger foruden gennem samarbejder på nationalt og internationalt plan.

Byens viden- og informationscenter er velkomstcenter for kulturarvs-interesserede gæster, samt de, der søger information af mere generel karakter.

Christiansfeld Centret som viden- og formidlingscenter er oprettet efter den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Brødremenigheden, Kolding Kommune og Realdania i 2009. Her blev aftalen omkring fase tre i Christiansfeld Bybevaring "Christiansfeld – en levende by" indgået.

Baggrunden for Christiansfeld Centret ligger i Christiansfeld Bybevaringsprojekt, som muliggjorde et informationscenter i 2003.

 

CFC logo